MEDICII DE FAMILIE:

  • secția raională medicina de familie cu 10 medici de familie

Şefa secţiei  N.Vasilcov medic de familie categoria superioară

Olga Iapără medic de familie  categoria superioară

Tomacu Mariana medic de familie  categoria superioară

Anelea Besedina medic de familie  categoria superioară

Liolea Cazacu medic de familie categoria superioară

Grincu Mariana medic de familie categoria  superioară

Galina Dubălaru medic de familie categoria superioară

Ala Mensa medic de familie categoria superioară

Angela Rîmarciuc medic de familie categoria I

Tatiana Amoaşei medic de familie categoria II

  • OMF Vărvăreuca

Elena Grădinaru medic de familie categoria superioară  

Solonari Inga   medic de familie

                                 

  • OMF Gura-Căinarului

Emilia Chefu  medic de familie categoria superioară          

                 

  • OMF Putinești cu OS Zarojeni

Emilia Chefu  medic de familie categoria superioară      

                               

  • OMF Alexeevca cu OS Dumitreni, OS Chirileuca

 Vascautan Mihail   medic de familie categoria superioara            

                             

  • OMF Rădulenii Vechi cu OS Rădulenii Noi

Adela Platon medic de familie categoria superioară            

                        

  • OMF Gura Camencii

Galina Dubalaru medic de familie categoria superioara           

                         

  • OMF Gvozdova cu OS Bobulești

Adela Platon    medic de familie categoria superioară           

                              

  • OMF Ciripcău

Elizaveta Vascauţan medic de familie categoria superioară