“Incredere” reprezintă  un model inovatoriu de asistenţă integrată a sănătăţii adolescenţilor şi tinerilor conform principiilor de servicii de sănătate prietenoase. Aici se includ servicii complexe, ce integrează asistenţa consultativă cu cea informaţională.

Centrul „Incredere” activează din 2012 și constituie un centru de resurse pentru promovarea sănătății și dezvoltării adolescenților și serviciilor de sănătate pentru tinerii din teritoriu.

Scopul  al activității CSPT este ameliorarea stării sănătății adolescenților și tinerilor și crearea premizelor benefice de dezvoltare și integrare social a acestora în comunitate prin intermediul sporirii accesului la servicii de sănătate prietenoase tinerilor.

          Beneficiarii  CSPT:

 • Adolescenţii
 • tinerii şi cuplurile
 • părinţii, ce vor avea, sau au copii
 • lucrătorii medicali
 • lucrătorii instituţiilor de învăţămînt
 • alte instituţii ONG ,interesate de sănătate şi dezvoltare.

Consultaţiile au un caracter multifocal, fiecare tănăr poate beneficia de serviciile tuturor  specialiştilor. Tînărul este abordat  inter-disciplinar, oferinduse asistenţă medicală, psihologică şi socială gratuită. Apelînd, pot beneficia de activităţi consultative şi informaţional-educative, păstrîndu-se confidenţialitatea şi dreptul de a decide.

Obiectivele:

 • reducerea incidenței  infecțiilor  sexual – transmisibile, inclusiv  HIV;
 • reducerea numărului sarcinilor precoce și nedorite printe tineri;
 • reducerea problemelor  de sănătate mintală în rezultatul utilizării de  substanțe psihoactive(alcoolizm, narcomanie, tabacizm);
 • reducerea problemelor  de sănătate  în  rezultatul   violenței;
 • reducerea tulburărilor psiho – emoționale  și de personalitate;
 • reducerea dereglărilor de nutriție, în special malnutriția și obezitatea;
 • reducerea devierilor  în  dezvoltarea  pubertară;

Echipa  CSPT ,, Încredere,, :

 • personal de conducere: șeful și asistentă /moașă superioară  CSPT
 • echipa multi – disciplinară de specialiști consultanți: medic ginecolog, dermatovenerolog, medic chirurg – urolog, generalist, psiholog, asistent social, moașă, laborant.
 • Personal auxiliar: recepționist, infermieră, șofer.
 • Voluntari , ce  activează  benevol  și gratuit.

Echipa  Centrului  vă  invită zilnic de la orele:

08.00 – 18.00,

cu zilele de odihnă  sîmbătă  și duminică.

Adresa  noastră:  or. Florești, str. Ștefan  Cel  Mare,37. Telefon de contact: 0(250) 2 54 16, mob. 067217717, e-mail: csptplaton@cmff.md, facebook :  CSPT  Florești.

Garantăm servicii de:

 • Calitate
 • Confidențialitate
 • Accesibilitate
 • Gratuite
 • Prietenoase