10.01.2023

CNAM demarează procesul de achitare a primei de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă pentru anul 2023

Persoanele care se asigură în mod individual pot să achite începând de joi, 29 decembrie, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2023.

Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să achite prima de asigurare în mod individual în primele trei luni ale anului. Ei vor beneficia în continuare de facilități la plata primei în sumă fixă până la data de 31 martie 2023. Mărimea acesteia variază de la 1014 lei până la 4056 lei, în funcție de categoria din care face parte persoana:

1014 lei vor plăti proprietarii de teren cu destinație agricolă;

1622 lei – persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor;

2028 lei – fondatorii de întreprindere individuală, deținătorii de patentă, arendașii, arendatorii, persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, cetățenii străini cu drept de ședere provizorie sau permanentă în Republica Moldova, alți cetățeni care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern.

4056 lei – persoanele neangajate care exercită profesia de mediator, notar, avocat, executor judecătoresc, expert judiciar, interpret, traducător și administrator autorizat, care au obținut atestat, licență sau autorizație în modul stabilit de lege, persoanele care exercită independent profesia de medic de familie.

Valoarea integrală a primei de asigurare în sumă fixă pentru anul 2023 este de 12 636 de lei. Această sumă va fi achitată doar de cei care nu se vor asigura în mod individual în termenul stabilit de legislație – până pe 31 martie.

Prima în sumă fixă poate fi achitată prin serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay, băncile comerciale sau la ghişeele oficiilor poştale. În cazul plăţii prin MPay nu e nevoie ca dovada achitării să fie prezentată Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM.

Statutul de persoană asigurată în mod individual este acordat de CNAM din data achitării primei AOAM în sumă fixă, însă nu mai devreme de 1 ianuarie şi este valabil până pe 31 decembrie 2023.

Totodată, cetăţenii care au întrebări referitoare la achitarea primei de asigurare în sumă fixă pot apela Serviciul telefonic Info CNAM – 0800 99999 (apel gratuit atât din reţeaua fixă, cât şi mobilă) sau solicita informaţii prin e-mail – suport@cnam.gov.md. Reprezentanţii CNAM vă stau la dispoziţie zilnic, între orele 08:00-17:00, oferindu-vă tot sprijinul informaţion


10.02.2022

Reduceri la achitarea primei AOAM în sumă fixă pentru 2022

Până pe 31 martie 2022, persoanele care se asigură în mod individual beneficiază de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.

 • Reduceri de 75% din valoarea primei au proprietarii de teren agricol(1014 lei).
 • Reduceri de 50% au fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, deţinătorii de patentă, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, cetăţenii străini cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova(2028 lei).
 • Reduceri de 60% din valoarea primei o au persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor(1622,40 lei)

Notarii publici, executorii judecătoreşti, avocaţii şi mediatorii neangajaţi şi neasiguraţi de Guvern, persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de familie în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995 plătesc prima în mărime integrală (4056 lei).

                   Prima de asigurare poate fi achitată la orice oficiu postal, bănci comerciale, cu card bancar, internet banking, terminale de plată sau la reprezentantul teritorial al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM), or. Florești, str. Ștefan cel Mare, 33, bir. 36, tel 025021992.

                   Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AT NORD mun. Bălți, str. Sf. Nicolae nr. 5A, tel. 023163399 sau la Info CNAM – 0 800 99999.

Скидки при оплате взносов обязательного медицинского

страхования, исчисленных в виде фиксированной суммы на 2022

Только до  31-го марта 2022 г., физическим лицам предоставляется возможность уплатить взнос обязательного медицинского страхования в виде фиксированной суммы со скидками:

 • 75% для собственников земель сельскохозяйственного назначения. Взнос составляет 1014 леев.
 • 50% для учредителей индивидуальных предприятий, обладателей предпринимательских патентов, арендодателей, арендаторов, других неработающих граждан которые не застрахованы правительством, неработающих иностранцах, которым предоставлено право на временное пребывание на территории Республики Молдова. Они оплачивают 2028 леев.
 • 60% для индивидуальных предпринимателей в розничной торговле, за исключением торговли подакцизными товарами(1622,40 лей)

                         Неработающие: публичные нотариусы, судебные исполнители, медиаторы и адвокаты, лица, самостоятельно осуществляющие деятельность семейного врача в одной из форм организации профессиональной деятельности, предусмотренных Законом об охране здоровья № 411/1995 оплачивают взнос обязательного медицинского страхования установленный в полном объеме – 4056 леев.

                    Уплата  взноса обязательного медицинского страхования  производится на любом почтовом отделение, в коммерческих банках, с банковской  карты, интернет-банкинг, в платежных терминалах или у территориального репрезентанта Национальной компании медицинского страхования г. Флорешты, ул   . Штефан чел Маре, 33, каб. 36., тел. 025021992.

            Для дополнительной информации  обратитесь в Северное территориальное агентство по адресу мун. Бэлць, ул. Св. Николая 5 «А», каб. 3, 4, тел. 023163399 или ИНФО CNAM – 0 800 99999


30.12.2020

Acces mai mare la medicamente compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie

Persoanele care au bronşită acută vor beneficia de medicamente compensate din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Afecţiunea respectivă a fost inclusă în lista maladiilor prioritare frecven tîntâlnite în practica medicului  de familie, în contextual creşterii numărului de pacienţi cu infecţii respiratorii acute care se tratează la domiciliu şi evoluţiei situaţiei epidemiologice prin COVID-19 în Republica Moldova.

          În acest sens, au fost efectuate modificări ale unor ordine comune ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale  (MSMPS) şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină  (CNAM), nr.1030/308-A din 06.11.2020, care intră în vigoare de la data de 13.11.2020.

Preparatele destinate bronşitei acute vor fi prescrise de către medicii de familie pentru tratamentul episodic în condiţii de ambulatoriu în sala de tratamente/staţionar de zi, cabinete de procedure și la domiciliu. Aceste medicamente vor fi compensate în proporţie de 100% pentru copiii cu vârsta de până la 18 ani şi de 70% în cazul adulţilor. Cetăţenii pot beneficia în mod gratuit de cel puțin o denumire comercială de medicament din cadrul unei denumiri commune internaționale din cele compensate parţial din fondurile de asigurare medicală obligatorie.

Pentru bronşita acută vor fi disponibile 15 denumiri commune internaționale. Este vorba despre medicamente destinate tratamentului antibacterian, printre care: clarithromycinum, azitromicinum, roxithromycinum, amoxicillinum, amoxicillinum+acidumclavulanicum, doxycyclinum, cefuroximum, cefpodoximum, cefaclorum, cefiximum.

De asemenea, vor fi prescrise la necessitate antipiretice şi antiinflamatoare pentru copii în sindrom febril – paracetamolum, ibuprofenum; mucolitice și expectorante pentru copii – ambroxolum, acetylcysteinum, precumşi un preparat inhalator atât în cazul adulţilor, cât şi al copiilor – fluticasonum.

Totodată, pacienţii cu diagnosticul de osteoartroză vor beneficia de două denumiri commune internaţionale destinate tratamentului maladiilor osteoarticulare – aceclofenacum şi diclofenacum.

De asemenea, toți pacienţii care suferă de diabet zaharat vor fi asigurați cu insulin umană sub formă de cartuşe, preparat prescris până în prezent doar în baza deciziei Comisiei specializate a MSMPS.

În 2020, pentru medicamente compensate au fost planificate aproximativ 655 de milioane de lei, dintre care aproape 506 milioane au fost valorificate în primele zece luni ale anului.

Lista medicamentelor poate fi găsită la medicul de familie, în farmacii, la Info CNAM (0 800 99999) şi accesată pe site-ul CNAM, la rubrica “Medicamente compensate”.


29.12.2020

Reduceri la achitarea primei AOAM în sumă fixă pentru 2021

 

Până pe 31 martie 2021, persoanele care se asigură în mod individual beneficiază de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.

 • Reduceri de 75% din valoarea primei au proprietarii de teren agricol(1014 lei).
 • Reduceri de 50% au fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, deţinătorii de patentă, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, cetăţenii străini cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova(2028 lei).
 • Reduceri de 60% din valoarea primei o au persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor(1622,40 lei)

Notarii publici, executorii judecătoreşti, avocaţii şi mediatorii neangajaţi şi neasiguraţi de Guvern, persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de familie în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995 plătesc prima în mărime integrală (4056 lei).

Prima de asigurare poate fi achitată la orice oficiu postal, băncile comerciale, cardul bancar, internet banking, terminalelor de plată sau la reprezentanţele teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM).

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AT NORD                   tel. 0230-2-34-40 (Soroca); 0250-2-19-92 (Florești); 0252-2-45-09 (Drochia) , 0251-2-12-57( Dondușeni), 0-271-2-60-52( Ocnița) sau la Info CNAM – 0 800 99999.

Скидки при оплате взносов обязательного медицинского

страхования, исчисленных в виде фиксированной суммы на 2021                                                                                                            

Только до  31-го марта 2021 г., физическим лицам предоставляется возможность уплатить взнос обязательного медицинского страхования в виде фиксированной суммы со скидками:

 • 75% для собственников земель сельскохозяйственного назначения. Взнос составляет 1014 леев.
 • 50% для учредителей индивидуальных предприятий, обладателей предпринимательских патентов, арендодателей, арендаторов, других неработающих граждан которые не застрахованы правительством, неработающих иностранцах, которым предоставлено право на временное пребывание на территории Республики Молдова. Они оплачивают 2028 леев.
 • 60% для индивидуальных предпринимателей в розничной торговле, за исключением торговли подакцизными товарами(1622,40 лей)

Неработающие: публичные нотариусы, судебные исполнители, медиаторы и адвокаты, лица, самостоятельно осуществляющие деятельность семейного врача в одной из форм организации профессиональной деятельности, предусмотренных Законом об охране здоровья № 411/1995 оплачивают взнос обязательного медицинского страхования установленный в полном объеме – 4056 леев.

Уплата  взноса обязательного медицинского страхования  производится, обратившись в любое почтовое отделение, коммерческие банки, банковская карта, интернет-банкинг, платежные терминалы или в представительства Национальной компании медицинского страхования.

Для дополнительной информации  тел. 0230-2-34-40 (Soroca);      0250-2-19-92 (Florești); 0252-2-45 (Drochia) 0251-2-12-57 (Dondușeni),  0-271-2-60-52( Ocnița) или ИНФО CNAM – 0 800 99999.  


ATENȚIE!!!

Din  1 aprilie, persoanele care nu s-au asigurat în mod individual, în termenul stabilit de legislaţie, vor achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în mărime integrală – 4.056 de lei. De asemenea, conform Legii 1593, art. 30 din 26.12.2002 acestea trebuie să achite penalitatea de întârziere în valoare de 0,1% din prima de asigurare pentru fiecare zi de întârziere.

Activarea  statutului persoanei va avea loc peste 7 zile  din momentul achitării.

Persoanele fizice, care fac dovada aflării peste hotare pentru cel puţin 183 de zile calendaristice pe parcursul anului bugetar, vor achita integral prima AOAM în sumă fixă – 4056 lei,  fără  penalitate  şi  amendă,  iar  statutul  de asigurat  va  fi activat  din data  achitării.

ВНИМАНИЕ!!!

С 1 апреля лица, которые не оплатили обязательное медицинское страхование, в установленный законодательством срок, оплачивают  взнос обязательного медицинского страхования (АОАМ) в полном объеме – 4056 леев. Также, согласно Закону 1593 арт. 30 от 26.12.2002 дополнительно оплачивается   пеня в размере 0,1%  от  полной суммы медицинского страхования(4056,00) за каждый день просрочки.

Присвоение статуса застрахованного лица осуществляется  спустя 7 дней  с момента оплаты.

Лица, находившиеся за границей не менее 183 календарных дней в течение бюджетного года, оплачивают взнос обязательного медицинского страхования в фиксированной сумме – 4056 леев без штрафа и пени, и застрахованный статус будет активирован со дня оплаты.


18.06.2020

Salvează vieți! Donează plasmă sanguină dacă te-ai tratat de COVID-19

MSMPS îndeamnă persoanele care s-au recuperat complet de COVID-19,  să ajute pacienții în stare gravă, care se luptă cu această infecție, prin donarea plasmei, care conține anticorpi împotriva virusului. O singură prelevare de plasmă  ajută concomitent trei pacienți bolnavi de COVID-19.

Persoane care doresc să doneze plasmă trebuie să întrunească următoarele condiții obligatorii specifice, cum ar fi:

– Persoanele trebuie să fie de gen masculin

– Dovada că a suportat infecția COVID-19 – test pozitiv  (prezent virus COVID-19) la debutul bolii, însănătoșire completă și test negativ (lipsă virus COVID-19) la finele tratamentului;

– Lipsa altor boli cronice (diabet zaharat, boli cardiovasculare și pulmonare, boli a ficatului și rinichilor)

O persoană tratată de COVID-19 poate dona plasmă după 14  zile din momentul dispariției ultimului simptom al bolii sau însănătoșirea completă. Potrivit  criteriilor stabilite prin protocolul național de tratament, starea de însănătoșire completă se reconfirmă cel puțin printr- un test negativ la COVID-19.

Persoanele tratate care decid să se solidarizeze în continuare în lupta cu COVID-19, la externare, pot consemna un acord pentru ulterioara recrutare de către Centrul Național de Transfuzie a Sângelui. Toate acordurile se transmit săptămânal la CNTS, iar după două săptămâni de la externare, acestea sunt contactate și recrutate pentru donare.

Persoanele pot dona plasmă atât la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, care dispune de subdiviziuni în Bălți, Cahul și Chișinău, dar și în alte centre de donare.

MSMPS informează că, până la data de 16 iunie curent, au donat plasmă convalescentă în total 160 persoane, colectându-se 160 unități de plasmă, ceea ce a permis prepararea a 480 doze de plasmă convalescentă.

La Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga” au fost administrate 188 doze de plasmă convalescentă pentru 71 pacienți în stare gravă, dintre care la 33 pacienți sunt vindecați, iar 19 se află stare  cu ameliorare,  care încă continuă tratamentul.

La Institutul de Medicină Urgentă au fost administrate 49 doze de plasmă convalescentă pentru 29 pacienți în stare gravă, dintre care 12 pacienți s-au vindecat, iar alți 9 pacienți continuă tratamentul.

În incinta Spitalului Clinic Bălți au fost administrate 27 doze de plasmă convalescentă pentru 14 pacienți în stare gravă, dintre care la 4 pacienți au fost vindecați, iar 2 sunt în starea cu ameliorare și continuă tratamentul.

Pentru detalii privind donarea plasmei sanguine, apelați la numerele de telefoane:

Mun. Chișinău →  022109065, 022109055,068302909, 069573273

Mun. Bălți → 023172260, 068998804

Or. Cahul → 029981306, 068998824

Link comunicat:  https://msmps.gov.md/ro/content/salveaza-vieti-doneaza-plasma-sanguina-daca-te-ai-tratat-de-covid-19

Distribuim și salvăm vieți. Mulțumim!


13.05.2020

STIMAŢI   PACIENŢI

IMSP CMF Floreşti Vă aduce la cunoştinţă  că începînd cu data de 18.V.2020  vizitele la medicul de familie vor fi efectuate doar în baza programării. Contactaţi, obligator, telefonic medicul  de familie.

Rămîn în vigoare  măsurile de protecţie speciale:

masca, mănuşi, termometria.

 

Administraţia  IMSP CMF Floreşti


30.03.2020

Cu privire la masurile de prevenire a infectiei COVID-19 la locul de munca


14.03.2020

AVIZ

În legătura cu situaţia epidemiologică prin infecţia COVID-19, în instituţiile medicale sunt sistate temporar activităţile profilactice la copii, gravide şi a pacienţilor cu maladii cronice.

În caz de febră, tuse, dificultăţi de respiraţie, contactaţi telefonic medicul de familie sau apelaţi la serviciul 112


02.03.2020

În  fiecare  a  IV –a miercure din lună, orele  1100      în incinta IMSP CMF Floreşti se va petrece şcolarizarea pacientului cu DIABET  ZAHARATTematica va fi diversă, actuală şi interesantă pentru  fiecare pacient diabetic. Vă aşteptăm, cu drag, pe adresa: str. Ştefan cel Mare 37,  biroul 11.


30.01.2020

Pe data de 30.I.2020 la ora 1300 s-a desfăşurat  un evenimet de informare :

“Te preocupă sănătatea  ta ?   –

 Devino membru în Grup de pacienţi”

Au participat un grup de pacienţi raionului Floreşti împreună cu organizatorii proiectului CASMED  .

        Administrația IMSP CMF Florești


28.01.2020


Stimaţi cetăţeni, în contextul  proiectului:   

“Te preocupă sănătatea  ta ?   – Devino membru în Grup de pacienţi”

Vă aducem la cunoştinţă  că, în incinta IMSP CMF Floreşti (sala de şedinţe),la data de 30.I.2020  va avea loc un evenimet de informare  referitor la: bolile cardiovasculare şi hipertensiunea  arterială.

Aşteptăm, cu drag,  toţi doritorii.

Administrația IMSP CMF Florești


Vă aducem la cunoştinţă  că,   în incinta IMSP CMF Floreşti,  se efectuează examinarea anonimă la HIV SIDAAdresaţi-vă  la medicul de familie.

Administrația  IMSP CMF  Florești


IMSP CMF Floreşti  aduce la cunoştinţă tuturor cetăţenilor din r-l Floreşti ca instituţiile medicale din raion sunt  îndestulate cu preparate specifice pentru combaterea pediculozei şi scabiei.

Adresaţi-vă, la necesitate, medicului  de familie.


b

30.05.2018  la ora 800

În incinta CMF Floreşti va  avea loc

donarea de sânge.

Grăbiţi – vă să salvaţi o viaţă!

Administrația IMSP CMF Florești.


fumat

Suport informativ

în cadrul Zilei Mondiale fără Tutun cu genericul: ”Tutunul frânge inimi”

În fiecare an, la 31 mai, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și partenerii săi marchează Ziua Mondială fără Tutun (ZMFT), subliniind riscurile asupra sănătății și alte riscuri asociate consumului de tutun și susținând politici eficiente de reducere a consumului de tutun. În anul curent ZMFT se va desfășura cu genericul ”Tutunul frânge inimi”. Consumul de tutun este un factor important de risc pentru dezvoltarea bolii coronariene, a accidentului vascular cerebral și a bolii vasculare periferice.

În pofida faptului, că se cunoaște despre efectele nocive ale tutunului asupra sănătății și a disponibilității măsurilor de reducere a deceselor și bolilor cauzate de consumul tutunului – totuși, nivelul de cunoștințe a publicului la nivel mondial privind impactul fumatului asupra inimii este destul de scăzut.

În Republica Moldova, conform Studiului KAP (cunoștințe, atitudini, practici) privind consumul de tutun din 2017,  majoritatea respondenților (96% persoane de vârsta 16 – 55 ani) despre faptul că fumatul provoacă cancer pulmonar, indiferent de statutul respondentului. În ceea ce privește bolile de inimă, afecțiuni ale creierului și infertilitate, nivelul de informare al respondenților este mai scăzut –  77%.  Expunerea la fumul de țigară este considerată dăunătoare de o pondere mai mare printre  ex – fumători (91%) și nefumători (92%), comparativ cu fumătorii (86%).

Acțiunile planificate în cadrul Zilei Mondiale Fără Tutun din anul curent se vor axa spre creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la:

 • legătura dintre consumul de tutun și bolile de inimă și alte boli cardiovasculare, inclusiv accidentul vascular cerebral – principalele cauze ale mortalității și dezabilității la nivel global;
 • acțiunile și măsurile ce pot fi întreprinse de către populație și societate pentru a reduce riscurile pentru sănătatea inimii generate de consumul de tutun.

 Tutunul – una din cauzele principale a morții, bolilor și a sărăciei

 Epidemia consumului de tutun este una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice globale, cauzând mai mult de 7 milioane de decese pe an. Mai mult de 6 milioane de decese sunt rezultatul utilizării directe a tutunului, în timp ce, mai mult de 890 000 sunt rezultatul expunerii nefumătorilor la fumatul pasiv. 

Bolile cardiovasculare (BCV) se numără printre cauzele principale de deces la nivel global, iar consumul de tutun și expunerea la fumul de tutun contribuie aproximativ la 12% din totalul deceselor cauzate de BCV. Fumatul este cea de-a doua cauză principală a BCV, după hipertensiunea arterială.

Consumul de tutun produce peste 2 milioane de decese din cauza bolilor cardiovasculare în fiecare an, iar renunțarea la fumat poate preveni milioane de decese cauzate de atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale, anual la nivel global.

În majoritatea ţărilor, între 15-50% din populaţie este afectată de fumul de tutun, iar în unele ţări expunerea involuntară la fumul de tutun afectează peste 70% din populaţie. Consumul de tutun este o amenințare pentru orice persoană, indiferent de sex, vârstă, rasă, cultură sau educație. Aduce suferință, boală și moarte, sărăcește familiile și economiile naționale. Aproximativ 80% din cei 1,1 miliarde de fumători din lume locuiesc în țări cu venituri mici și medii

Din cauza fumatului și expunerii la fumul de tutun în Republica Moldova există o incidență globală de creștere lentă a bolilor non-transmisibile, pentru care fumatul este un factor de risc predominant. Astfel, în ultimii 10 ani incidența cancerului în Republica Moldova a crescut de 1,4 ori. Este în creștere și prevalența bolilor, unde fumatul este factorul de risc predominant, cum ar fi: bolile cardiovasculare, cerebrovasculare, cancerul pulmonar, bolile respiratorii obstructive cronice. Anual, se înregistrează circa 5000 de decese (cca. 12-14% din totalul deceselor) care ar putea fi prevenite, din cauza bolilor condiționate de consumul tutunului, inclusiv peste 60% dintre decese se înregistrează la persoanele în vârsta aptă de muncă (mortalitatea în rândul bărbaților fiind de 2 ori mai mare decât a femeilor).

Consumul de tutun implică costuri majore pentru economia națională prin creșterea costurilor de îngrijire a sănătății și scăderea productivității. Se agravează inegalitățile în materie de sănătate și exacerbează sărăcia – oamenii cei mai săraci cheltuiesc mai puțin pe produsele alimentare, educație și sănătate. În Republica Moldova costurile economice pentru pierderea productivității muncii din cauza îmbolnăvirilor sau deceselor premature, inclusiv și achitarea pensiilor pentru invaliditate se estimează la cca. 2 miliarde de lei anual, ceea ce depășește esențial veniturile statului din comercializarea produselor din tutun.

Cel mai recent raport al OMS privind epidemia globală a tutunului (publicat la 19 iulie 2017) arată, că mai multe țări au pus în aplicare diferite politici de control al tutunului: de la implementarea avertismentelor pe pachetele de țigări și interdicții cu privire la  publicitate, până la crearea zonelor libere de fumat. Aproximativ 4,7 miliarde de oamenii sau 63% din populație la nivel global au fost cuprinși cu cel puțin o măsură de prevenire  a consumului de tutun. Această cifră a crescut aproape de patru ori din anul 2007, când 15% din populația lumii (1 miliard) au fost supuși măsurilor de prevenire a consumului de tutun.

Strategiile de suport a implementării măsurilor de reducere a cererii de tutun, conform Convenției Cadrul de Control al Tutunului (CCCT) a OMS, precum măsurile „MPOWER”, au salvat milioane de oameni de la moarte prematură, cauzată de fumat, precum și sute de miliarde de dolari în ultimul deceniu. 

Măsurile MPOWER, elaborate în a.2008 au drept scop implementarea acțiunilor cu privire la șase strategii de control al tutunului, în conformitate cu CCCT a OMS, inclusiv:

 • Monitor. Monitorizarea politicilor de utilizare și prevenire a tutunului.
 • Protect. Protejarea oamenilor de fumul de tutun.
 • Offer. Oferirea suportului pentru a renunța la consumul de tutun.
 • Warning. Aplicarea avertismentelor de sănătate privind pericolele legate de consumul de tutun.
 • Enforce. Punerea în aplicare a interdicțiilor privind fumatul în spații publice, publicitatea, promovarea și sponsorizarea tutunului.
 • Rise. Majorarea impozitelor și taxelor la produsele din tutun.

Republica Moldova, ca țară – parte a CCCT, anual implementează acțiuni privind controlul tutunului. Astfel, obiectivul principal pentru 2017 în domeniu controlului tutunului a fost realizarea prevederilor Legii nr.278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului, implementării prevederilor Convenţiei-cadru privind Controlul Tutunului a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii și transpunerii Directivei 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor-membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe. Principalele acțiuni realizate includ:

 • aprobarea Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în țigarete şi a produselor conexe și Bibliotecii electronice de avertismente de sănătate combinate pentru plasare pe pachetele unitare și pe ambalajul exterior al produselor din tutun, al tutunului destinat rulării în țigarete şi al produselor conexe aprobate prin Hotărîrea de Guvern nr.613 din 01 august 2017 cu intrarea în vigoare la 01 ianuarie 2018;
 • elaborarea și aprobarea Programul naţional privind controlul tutunului și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia pentru perioada 2017 – 2021(HG. Nr.1015 din 23.11.2017);
 • înaintarea propunerilor la Politica bugetar fiscală pentru a.2018-2020 privind majorarea cotelor de accize pentru produsele din tutun, care s-a soldat cu majorarea lor graduală, precum și instituirea prețului minim la pachetele de țigări;
 • a fost majorat prețul minim de comercializare cu amănuntul a țigaretelor fără filtru ovale și a constituit 10 lei/pachet, iar a celor fără filtru cu muștiuc – 12 lei/pachet, comparativ cu 7 lei/pachet anterior, ce va contribui la reducerea accesului pentru unele categorii de populație la produsele din tutun.

O atenție deosebită este acordată respectarea interdicțiilor privind publicitatea și promovarea producției din tutun, fumatul în locurile publice, la locurile de muncă, etc., comercializarea producției din tutun minorilor și de asemenea consilierii și tratamentului persoanelor pentru renunțarea la fumat.

Astfel, în cadrul supravegherii de stat de către Centrele de Sănătate Publică în 2017 s-a constatat că din 37474 obiective supravegheate, în toate a fost interzisă promovarea și publicitatea produselor din tutun, iar interdicţiile privind fumatul în locurile publice au fost implementate  la  36993 (98,8%). Pentru încălcarea legislației în domeniul controlului tutunului în rezultatul supravegherii în anul 2017 agenţilor economici leau fost înaintate 3737 prescripţii sanitare privind neadmiterea încălcării legislaţiei în domeniul controlului tutunului şi aplicate 601 amenzi pentru încălcarea legislaţiei în domeniul controlului tutunului în suma de 1075 mii lei.

         Pe parcursul anului 2017, la IMSP Dispensarul Republican de Narcologie au primit tratament 3491 persoane dependente de tutun, din care 2639 în condiții de ambulatoriu și 72 în condiţii de staţionar. Au fost acordate servicii de consiliere pentru renunțare la fumat pentru 31716 de persoane în condiții de ambulatoriu. Inclusiv 156 mii de persoane au primit sfatul minim de renunțare la fumat, acordat de către medicii de familie.

Organizarea Campaniei de informare către Ziua Mondială Fără Tutun 2018

Tema: Tutunul și bolile cardiovasculare

Sloganul: Tutunul frânge inimi” 

Obiectivele campaniei:

 • Creșterea gradului de conștientizare a populației privind impactul consumului de tutun și a expunerii la fumul de țigară asupra sănătății inimii.
 • Încurajarea societății pentru a se angaja în prevenirea fumatului, promovarea sănătatea inimii și protejarea oamenilor de fumul de tutun..
 • Adoptarea de către consumatori a unor comportamente sănătoase și renunțarea la fumat,
 • Consolidarea eforturilor pentru punerea în aplicare a măsurilor de control al tutunului – MPOWER, recomandate de către OMS și dovedite că sunt eficace.

Grupurile – țintă. Campania se adresează  populației generale, inclusiv adulți, tineri cu statut de fumători sau nefumători, cadrelor didactice din unitățile de învățământ, medicilor de familie, mass-media, societății civile, etc.

Mesajele principale ale campaniei sunt:

  • Tutunul frânge inimi –alege sănătatea, nu tutunul,
  • Consumul de tutun aduce sărăcie, suferinţă, boală şi deces, împovărând familiile şi societatea. Tutunul ucide până la jumătate din utilizatorii săi
  • Nu există un nivel inofensiv pentru consumul de tutun – chiar și fumatul unei singure țigări vă afectează sănătatea și vă scurtează viața,
  • Țigările electronice și narghilea sunt la fel de dăunătoare ca țigările obișnuite – afectează inima și creează dependență,
  • Expunerea la fumul de tutun este la fel de dăunătoare sănătății, ca și fumatul.
  • Consumul de tutun produce mii de decese din cauza bolilor cardiovasculare în fiecare an, iar renunțarea la fumat poate preveni majoritatea deceselor cauzate de atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale.
  • Consumul de tutun și expunerea la fumul de tutun este cea de-a doua cauză principală a BCV, după hipertensiunea arterială.
  • Pentru a vă proteja sănătatea – renunțați la fumat! Pentru a solicita ajutor în renunțarea la fumat – apelați Linia verde 080010001 (apel gratuit).
 • Dacă vi s-a încălcat dreptul la un mediu liber de fumul de tutun în locurile publice – apelați Linia verde 080012300 (apel gratuit).

Situația epidemiologică prin rujeolă în Republica Moldova

Situația epidemiologică prin rujeolă în Republica Moldova-1

Situația epidemiologică prin rujeolă în Republica Moldova-2


A V I Z

Serviciul

de Asistență Medicală Urgentă

poate fi solicitat la apelul unic de urgență

 ”112”


c

La moment în Centrul Medicilor de Familie Florești are loc compania de vaccinare contra gripei (maturi și copii de la 9 ani). Dorotorii de a administra vaccinul dat sunt așteptati în biroul medicului de familie.Vaccinarea este gratuită.

Administrația IMSP CMF Florești.


sss

Ultima joi a fiecărei luni  la ora 8³º  în Centrul Medicilor de  Familie Florești (sala de sedință) are loc comisia imunologică. Sunt invitați familiile  cu copii, care  prezintă diferite probleme în vaccinare.

Administrația IMSP CMF Florești.