Raport de activitatea al IMSP CMF Florești

 

Denumirea indicilor 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Natalitatea ( nr. nascuti vii la 1000 locuitori ) 8,0‰  7,3‰ 7,3‰ 8,5‰ 7,3‰ 6,1‰
Mortalitatea generală (nr. decedaţi la 1000 locuitori ) 11,7‰ 13,3‰ 12,0‰ 14,7‰ 15,9‰ 13,0‰
Sporul natural -3,7  -5,9  -4,7  -6,3  -8,6  -6,9
Mortalitatea infantila ( la 1000 nascuţi vii ) 16,1 ‰  3,6‰ 11,0‰ 5,6‰ 6,5‰ 4,0‰
Mortalitatea perinatală ( la 1000 nascuţi vii ) 4,0‰  3,6‰ 7,3‰ 0 6,5‰ 7,9‰
Mortalitatea copiilor pînă la 5 ani ( la 1000 născuţi vii ) 20,2 ‰  3,6‰ 11,0‰ 5,6‰ 6,5‰ 8,0‰
Mortalitatea persoanelor în vărsta aptă de muncă (%) 24,7 25,2 17,7 19,2 21,3 19,5
Mortalitatea persoanelor apte de muncă la domiciliu  (%) 69,7  55,5 53,1 45,4 45,4 54,8
Mortalitatea maternă ( la 100 mii născuţi vii ) 328,9‰
Mortalitatea prin tuberculoză ( la 100 mii ) 22,7 8,0 8,0 11,9 16,8 9,7
Mortalitatea prin tumori ( la 100 mii ) 207,7 290,6 188,6 196 250,5 192,1
Mortalitatea prin traume și intoxicații ( la 100 mii ) 55,1 82,6 70,0 57,4 52,9 46,2
Mortalitatea prin maladii cardiovasculare ( la 100 mii ) 662 760 743,5 903,6 895,9 829,4
Invaliditatea primară ( abs ) 77 82 63 72 70 74
Tuberculoza depistat total ( abs ) 31 50 26 16 14 23
—         de medici de familie (%) 61,3 30,0 46,1 62,5 42,8 30,4
Îngrijiri paliative contractate 465 465 465 543 755 917
—         din ei efectuate (%) 100 100 100 100 100 100
Numarul de vizite total ( abs) 95761 105889 104147 139994 178868 168760
—         din ei cu scop profilactic (%) 43,4 54,5 57,5 61,2 61,1 58,2
Număr vizite la med. de familie la 1 locuitor 3,1 2,8 2,8 3,3 4,3 4,1
Număr vizite la med. de familie la 1 loc.asigurat 3,5 3,4 3,5 3 5,9 5,6
Ponderea vizitelor de pers. asigurate 97,1  93,7 96,7 89,1 92,3 93,2
Ponderea vizitelor la copii 0 – 17 ani 34 37,7 35,9 35,9 35,9 26,6
Populația asigurată (%) 74,2 71,1 77,6 68,8 67,6 68,1
Copii 0 – 17 ani, 11 luni 29 de zile (%) 19,3 18,5 17,7 17,8 17,8 18
Pensionarii (%) 22 23,1 23,2 22,3 22,3 22,4
Populație în VAM (%) 58,7 58,4 59,1 59,9 59,9 59,6