Legislația : ordinul  Ministerului Sănătații al Republicii Moldova,  Nr. 407 din 16.05. 2014 “ Cu privire la Centrele Comunitare de Sănătate Mintală.  La Florești prin ordinul  nr. 02 din 02. 01 .2014  a fost  creat   Centrul Comunitar de Sănătate Mintală “Speranța”   în cadrul  IMSP  CMF  Florești.  Centrul  Comunitar  de  Sănătate Mintală “Speranța”   se referă la categoria instituțiilor de tip medico-social.

Centrul  reprezintă un serviciu comunitar de zi și plasament  temporar, destinat  persoanelor  cu  tulburări  psihice  și  retard  mintal, cît și familiilor lor. Activitățile  Centrului  sunt  axate  spre  reabilitarea  psihosocială  si resocializarea  persoanelor  cu  dizabilitați  mintale.

În cadrul centrului sunt  oferite servicii alternative de tratament si asistență psihosocială, inclusiv terapie ocupațională, psihoterapie, menaj si ergoterapie, iar  fiecare  beneficiar  este   abordat  în mod  individual.

Activitatea comunitară a Centrului se va desfășura cu implicarea activă a asistentului  social  și a familiilor  beneficiarilor.

În cadrul Centrului  se  acordă  serviciile  consultative  a  medicului psihiatru, psiholog, asistentul social.  Beneficiarii   sunt persoane cu probleme  de  sănătate  mintală  cu  vîrsta de la 12 – 65 ani,  cît  si familiile lor. Perioada  aflării  în  Centru  este  de   90 zile.

Centrul   activează  de Luni  pînă  Vineri   de la  orele  08.00 – 16.00. Beneficiarii  vor  fi resocializați  si  întegrați  în  comunitate.

Echipa  Centrului  Comunitar  de  Sănătate  Mintală “ Speranța” :

  1. Tatiana Amoașei – șefa CCSM “ Speranța”
  2. Dumitru Vascautan – medic psihiatru,
  3. Valentina Barbăroș – psiholog,
  4. Tamara Morari – asistent social,
  5. Dina Cornea – asistent medical,
  6. Valentina Darii – asistent medical,
  7. Victor Bolbocean – conducător