RAPORTUL DE ACTIVITATE

Raportul de activitate al IMSP CMF Florești

Denumirea indicelor 2015 2016 2017 2018 2019
Natalitatea ( nr. nascuti vii la 1000 locuitori ) 9,9‰ 8,9‰ 8,0‰  7,3‰ 7,3‰
Mortalitatea generală (nr. decedaţi la 1000 locuitori ) 11,4‰ 13,1‰ 11,7‰ 13,3‰ 12,0‰
Sporul natural -1,5 -4,2 -3,7  -5,9  -4,7
Mortalitatea infantila ( la 1000 nascuţi vii ) 6,2‰ 11 ‰ 16,1 ‰  3,6‰ 11,0‰
Mortalitatea perinatală ( la 1000 nascuţi vii ) 3,6‰ 4,0‰  3,6‰ 7,3‰
Mortalitatea copiilor pînă la 5 ani ( la 1000 născuţi vii ) 6,2‰ 11 ‰ 20,2 ‰  3,6‰ 11,0‰
Mortalitatea persoanelor în vărsta aptă de muncă (%) 23 19 24,7 25,2 17,7
Mortalitatea persoanelor apte de muncă la domiciliu  (%) 60 53,9 69,7  55,5 53,1
Mortalitatea maternă ( la 100 mii născuţi vii )
Mortalitatea prin tuberculoză ( la 100 mii ) 3,1 13,1 22,7 8,0 8,0
Mortalitatea prin tumori ( la 100 mii ) 158,7 193,8 207,7 290,6 188,6
Mortalitatea prin traume și intoxicații ( la 100 mii ) 52,9 82,1 55,1 82,6 70,0
Mortalitatea prin maladii cardiovasculare ( la 100 mii ) 722,2 861 662 760 743,5
Invaliditatea primară ( abs ) 76 89 77 82 63
Tuberculoza depistat total ( abs ) 24 20 31 50 26
—         de medici de familie (%) 58,3 30 61,3 30,0 46,1
Îngrijiri paliative contractate 556 656 465 465 465
—         din ei efectuate (%) 100 100 100 100 100
Numarul de vizite total ( abs) 84204 92925 95761 105889 104147
—         din ei cu scop profilactic (%) 40,9 48 43,4 54,5 57,5
Număr vizite la med. de familie la 1 locuitor 2,6 3 3,1 2,8 2,8
Număr vizite la med. de familie la 1 loc.asigurat 3,5 3,2 3,5 3,4 3,5
Ponderea vizitelor de pers. asigurate 95,6 95,7 97,1  93,7 96,7
Ponderea vizitelor la copii 0 – 17 ani 35,5 38,1 34 37,7 35,9
Populația asigurată (%) 70,4 74,8 74,2 71,1 77,6
Copii 0 – 17 ani, 11 luni 29 de zile (%) 17,4 19,2 19,3 18,5 17,7
Pensionarii (%) 20 22,3 22 23,1 23,2
Populație în VAM (%) 62,6 58,5 58,7 58,4 59,1