RAPORTUL DE ACTIVITATE

                                         Raportul de activitate al IMSP CMF Florești

Denumirea indicelor 2014 2015 2016
Natalitatea ( nr. nascuti vii la 1000 locuitori ) 8,2‰ 9,9‰ 8,9‰
Mortalitatea generală (nr. decedaţi la 1000 locuitori ) 11,3‰ 11,4‰ 13,1‰
Sporul natural -3,1 -1,5 -4,2
Mortalitatea infantila ( la 1000 nascuţi vii ) 15,3‰ 6,2‰ 11 ‰
Mortalitatea perinatală ( la 1000 nascuţi vii ) 3,6‰
Mortalitatea copiilor pînă la 5 ani ( la 1000 născuţi vii ) 19,1‰ 6,2‰ 11 ‰
Mortalitatea persoanelor în vărsta aptă de muncă (%) 19,4 23 19
Mortalitatea persoanelor apte de muncă la domiciliu  (%) 44,3 60 53,9
Mortalitatea maternă ( la 100 mii născuţi vii )
Mortalitatea prin tuberculoză ( la 100 mii ) 12,6 3,1 13,1
Mortalitatea prin tumori ( la 100 mii ) 173,2 158,7 193,8
Mortalitatea prin traume și intoxicații ( la 100 mii ) 62,9 52,9 82,1
Mortalitatea prin maladii cardiovasculare ( la 100 mii ) 620,4 722,2 861
Invaliditatea primară ( abs ) 105 76 89
Tuberculoza depistat total ( abs ) 36 24 20
—         de medici de familie (%) 48,3 58,3 30
Îngrijiri paliative contractate 786 556 656
—         din ei efectuate (%) 100 100 100
Numarul de vizite total ( abs) 86529 84204 92925
—         din ei cu scop profilactic (%) 29,9 40,9 48
Număr vizite la med. de familie la 1 locuitor 2,5 2,6 3
Număr vizite la med. de familie la 1 loc.asigurat 3,3 3,5 3,2
Ponderea vizitelor de pers. asigurate 95,8 95,6 95,7
Ponderea vizitelor la copii 0 – 17 ani 36 35,5 38,1
Populația asigurată (%) 71,6 70,4 74,8
Copii 0 – 17 ani, 11 luni 29 de zile (%) 17 17,4 19,2
Pensionarii (%) 19,9 20 22,3
Populație în VAM (%) 63,1 62,6 58,5