RAPORTUL DE ACTIVITATE

Raportul de activitate al IMSP CMF Florești

Denumirea indicelor 2015 2016 2017
Natalitatea ( nr. nascuti vii la 1000 locuitori ) 9,9‰ 8,9‰ 8,0‰
Mortalitatea generală (nr. decedaţi la 1000 locuitori ) 11,4‰ 13,1‰ 11,7‰
Sporul natural -1,5 -4,2 -3,7
Mortalitatea infantila ( la 1000 nascuţi vii ) 6,2‰ 11 ‰ 16,1 ‰
Mortalitatea perinatală ( la 1000 nascuţi vii ) 3,6‰ 4,0‰
Mortalitatea copiilor pînă la 5 ani ( la 1000 născuţi vii ) 6,2‰ 11 ‰ 20,2 ‰
Mortalitatea persoanelor în vărsta aptă de muncă (%) 23 19 24,7
Mortalitatea persoanelor apte de muncă la domiciliu  (%) 60 53,9 69,7
Mortalitatea maternă ( la 100 mii născuţi vii )
Mortalitatea prin tuberculoză ( la 100 mii ) 3,1 13,1 22,7
Mortalitatea prin tumori ( la 100 mii ) 158,7 193,8 207,7
Mortalitatea prin traume și intoxicații ( la 100 mii ) 52,9 82,1 55,1
Mortalitatea prin maladii cardiovasculare ( la 100 mii ) 722,2 861 662
Invaliditatea primară ( abs ) 76 89 77
Tuberculoza depistat total ( abs ) 24 20 31
—         de medici de familie (%) 58,3 30 61,3
Îngrijiri paliative contractate 556 656 465
—         din ei efectuate (%) 100 100 100
Numarul de vizite total ( abs) 84204 92925 95761
—         din ei cu scop profilactic (%) 40,9 48 43,4
Număr vizite la med. de familie la 1 locuitor 2,6 3 3,1
Număr vizite la med. de familie la 1 loc.asigurat 3,5 3,2 3,5
Ponderea vizitelor de pers. asigurate 95,6 95,7 97,1
Ponderea vizitelor la copii 0 – 17 ani 35,5 38,1 34
Populația asigurată (%) 70,4 74,8 74,2
Copii 0 – 17 ani, 11 luni 29 de zile (%) 17,4 19,2 19,3
Pensionarii (%) 20 22,3 22
Populație în VAM (%) 62,6 58,5 58,7