RAPORTUL DE ACTIVITATE

Raportul de activitate al IMSP CMF Florești

Denumirea indicelor 2015 2016 2017 2018
Natalitatea ( nr. nascuti vii la 1000 locuitori ) 9,9‰ 8,9‰ 8,0‰

 7,3%

Mortalitatea generală (nr. decedaţi la 1000 locuitori ) 11,4‰ 13,1‰ 11,7‰

 13,3%

Sporul natural -1,5 -4,2 -3,7

 -5,9

Mortalitatea infantila ( la 1000 nascuţi vii ) 6,2‰ 11 ‰ 16,1 ‰

 3,6%

Mortalitatea perinatală ( la 1000 nascuţi vii ) 3,6‰ 4,0‰

 3,6%

Mortalitatea copiilor pînă la 5 ani ( la 1000 născuţi vii ) 6,2‰ 11 ‰ 20,2 ‰

 3,6%

Mortalitatea persoanelor în vărsta aptă de muncă (%) 23 19 24,7

 25,2

Mortalitatea persoanelor apte de muncă la domiciliu  (%) 60 53,9 69,7

 55,5

Mortalitatea maternă ( la 100 mii născuţi vii )  —
Mortalitatea prin tuberculoză ( la 100 mii ) 3,1 13,1 22,7

 8,0

Mortalitatea prin tumori ( la 100 mii ) 158,7 193,8 207,7

 290,6

Mortalitatea prin traume și intoxicații ( la 100 mii ) 52,9 82,1 55,1

 82,6

Mortalitatea prin maladii cardiovasculare ( la 100 mii ) 722,2 861 662

 760

Invaliditatea primară ( abs ) 76 89 77

 82

Tuberculoza depistat total ( abs ) 24 20 31

 50

—         de medici de familie (%) 58,3 30 61,3

 30,0

Îngrijiri paliative contractate 556 656 465

 465

—         din ei efectuate (%) 100 100 100

 100,0

Numarul de vizite total ( abs) 84204 92925 95761

105889

—         din ei cu scop profilactic (%) 40,9 48 43,4

54,5

Număr vizite la med. de familie la 1 locuitor 2,6 3 3,1

2,8

Număr vizite la med. de familie la 1 loc.asigurat 3,5 3,2 3,5

 3,4

Ponderea vizitelor de pers. asigurate 95,6 95,7 97,1  93,7
Ponderea vizitelor la copii 0 – 17 ani 35,5 38,1 34

37,7

Populația asigurată (%) 70,4 74,8 74,2

 71,1

Copii 0 – 17 ani, 11 luni 29 de zile (%) 17,4 19,2 19,3

 18,5

Pensionarii (%) 20 22,3 22

 23,1

Populație în VAM (%) 62,6 58,5 58,7 58,4

Darea de seama AMP2018