RAPORTUL DE ACTIVITATE

 

RAPORT STATISTIC

Raport trimestrial

Declaratia

Consumuri

Stoc

Declaratia

Subcap.AGR

Cap.Consumuri

Activitati de recreere

Combustibil

Cap.Consumuri

Venituri

AGR


DAREA DE SEAMA

Venituri si cheltuieli

Stocuri si bunuri materiale

Darea de seama

Bunuri materiale


RAPORT FINANCIAR

Raportul financiar-2019

Situatiile financiare

Bilantul

Capitul

Profit si pierdere

Situatia fluxurilor

Date generale

Investitii

Activele imobilizate


Raportul de activitate al IMSP CMF Florești

Denumirea indicelor 2016 2017 2018 2019 2020
Natalitatea ( nr. nascuti vii la 1000 locuitori ) 8,9‰ 8,0‰  7,3‰ 7,3‰ 8,5‰
Mortalitatea generală (nr. decedaţi la 1000 locuitori ) 13,1‰ 11,7‰ 13,3‰ 12,0‰ 14,7‰
Sporul natural -4,2 -3,7  -5,9  -4,7 -6,3
Mortalitatea infantila ( la 1000 nascuţi vii ) 11 ‰ 16,1 ‰  3,6‰ 11,0‰ 5,6‰
Mortalitatea perinatală ( la 1000 nascuţi vii ) 3,6‰ 4,0‰  3,6‰ 7,3‰ 0
Mortalitatea copiilor pînă la 5 ani ( la 1000 născuţi vii ) 11 ‰ 20,2 ‰  3,6‰ 11,0‰ 5,6‰
Mortalitatea persoanelor în vărsta aptă de muncă (%) 19 24,7 25,2 17,7 19,2
Mortalitatea persoanelor apte de muncă la domiciliu  (%) 53,9 69,7  55,5 53,1 45,4
Mortalitatea maternă ( la 100 mii născuţi vii )
Mortalitatea prin tuberculoză ( la 100 mii ) 13,1 22,7 8,0 8,0 2,4
Mortalitatea prin tumori ( la 100 mii ) 193,8 207,7 290,6 188,6 196
Mortalitatea prin traume și intoxicații ( la 100 mii ) 82,1 55,1 82,6 70,0 57,4
Mortalitatea prin maladii cardiovasculare ( la 100 mii ) 861 662 760 743,5 903,6
Invaliditatea primară ( abs ) 89 77 82 63 72
Tuberculoza depistat total ( abs ) 20 31 50 26 16
—         de medici de familie (%) 30 61,3 30,0 46,1 62,5
Îngrijiri paliative contractate 656 465 465 465 543
—         din ei efectuate (%) 100 100 100 100 100
Numarul de vizite total ( abs) 92925 95761 105889 104147 139994
—         din ei cu scop profilactic (%) 48 43,4 54,5 57,5 61,2
Număr vizite la med. de familie la 1 locuitor 3 3,1 2,8 2,8 3,3
Număr vizite la med. de familie la 1 loc.asigurat 3,2 3,5 3,4 3,5 3
Ponderea vizitelor de pers. asigurate 95,7 97,1  93,7 96,7 89,1
Ponderea vizitelor la copii 0 – 17 ani 38,1 34 37,7 35,9 24,5
Populația asigurată (%) 74,8 74,2 71,1 77,6 68,8
Copii 0 – 17 ani, 11 luni 29 de zile (%) 19,2 19,3 18,5 17,7 17,8
Pensionarii (%) 22,3 22 23,1 23,2 22,3
Populație în VAM (%) 58,5 58,7 58,4 59,1 59,9