ANUNȚ/NOUTĂȚI


31.03.2021

ATENȚIE!!!

Din 1aprilie, persoanele care nu s-au asigurat în mod individual, în termenul stabilit de legislaţie, vor achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în mărime integral  4.056 de lei. De asemenea, conform Legii 1593, art.30 din 26.12.2002 este prevăzută achitarea penalității de întârziere în valoare de 0,1% din prima de asigurare pentru fiecare zi de întârziere. Activarea statutului persoanei va avealoc peste 7 zile din momentul achitării.

Persoanele fizice, care fac dovada aflării peste hotare pentru cel puţin 183 de zile calendaristice pe parcursul anului bugetar, vor achita integral prima AOAM în sumă fixă-4056 lei, fără penalitate şi amendă, iar statutul de asigurat va fi activat din data achitării.

În vederea reducerii riscului epidemiologic, Serviciului Guvernamental de Plăți ElectroniceMpay(https://mpay.gov.md/) asigură posibilitatea achitării primei AOAM cu penalitate, calculată la data achitării.

ВНИМАНИЕ!!!

С 1 апреля лица, которые не оплатили взнос в обязательное медицинское страхование, в установленный законодательством срок, оплачивают его в полном объеме — 4056 леев. Также, согласно Закону 1593 арт. 30от 26.12.2002 неуплата в срок взносов обязательного медицинского страхования предусматривает  начисление пени в размере 0,1% суммы задолженности за каждый день просрочки.Присвоение статуса застрахованного лица осуществляетсяспустя 7 днейс момента оплаты.

Лица, находившиеся за границей не менее 183 календарных дней в течение бюджетного года, оплачивают взнос обязательного медицинского страхования в фиксированной сумме — 4056 леев без штрафа и пени, и застрахованный статус будет активирован со дня оплаты.

В целях снижения эпидемиологического риска Служба государственных электронных платежей Mpay (https://mpay.gov.md/) обеспечивает возможность оплаты взноса ОМС с пеней, рассчитываемой в день оплаты.


27.01.2020

A demarat procesul de procurare a poliţei medicale în sumă fixă pentru anul 2020

Pentru achitarea primei de AOAM în sumă fixă, Vă adresați la Agenţiile Teritoriale ale CNAM și Oficiile poştale.

Mărimea primei de AOAM în sumă fixă este de 4 056 lei .

* Fondatorii de întreprinderi individuale/gospodării ţărăneştiarendaşii, arendatorii, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi  şi nu sunt asiguraţi de Guvern și  achită prima de AOAM până pe 31.03. 2020 vor beneficia de reducerea de 50% ceea ce reprezintă suma de 2028 lei.

*  Proprietarii de terenuri agricole  beneficia  de reducerea de 75%, până pe 31.03.2020 vor achita 1014 lei, la Agenţiile Teritoriale ale CNAM.

*    Persoanele care desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul,  pînă la 31.03.2020 vor beneficia de reducerea de 60% și vor achita 1622,40 lei.

Notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti și mediatori vor achita  în mărime integral — 4056 lei, până la 31 martie 2020  la Agenţiile Teritoriale ale CNAM.

Persoanele fizice care nu au  achitat  prima de asigurare obligatorie de asistenta medicala în suma fixa pînă la  31 martie 2020,  vor achita costul integral, amenda și penalitatea 0,1 % pentru fiecare zi de întîrziere  și  polița de AOAM se activează dupa expirarea a 7 zile calendaristice  din momentul achitarii primei de AOAM si penalitatilor.
Pentru informaţie suplimentară Vă puteţi adresa la următoarele numere de telefoane:  Soroca (230)26364 sau 30244,  Drochia-0252-24509,  Dondușeni 0251-21257,  Florești 0250-21992,   Ocnița – 0271-22203.


Campanie de informare despre excluderea poliţei medicale pe suport de hârtie

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) organizează până pe 31 martie 2019 campania anuală de informare a populaţiei despre drepturile şi obligaţiile beneficiarilor în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM), acţiune susţinută de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Obiectivul principal al campaniei constă în informarea persoanelor asigurate despre faptul că nu mai sunt obligate să prezinte poliţa medicală pe suport de hârtie pentru a beneficia de servicii medicale şi medicamente compensate. CNAM ţine evidenţa persoanelor asigurate în format electronic prin intermediul unui sistem informaţional specializat. Astfel, la accesarea serviciilor medicale, a medicamentelor compensate, la internarea în spital, cetăţenii urmează să prezinte doar buletinul de identitate sau actul de identitate provizoriu, în baza căruia lucrătorii medicali autorizaţi verifică statutul persoanei în sistemul informaţional.

Excluderea poliţei pe suport de hârtie va avea un impact pozitiv inclusiv asupra persoanelor care achită prima de asigurare în sumă fixă prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay, precum şi asupra cetăţenilor moldoveni aflaţi peste hotarele ţării care achită prima respectivă.

În cadrul campaniei, cetăţenii sunt informaţi şi despre faptul că îşi pot verifica statutul de persoană asigurată pe site-ul cnam.md, la rubrica „Verificarea statutului AOAM”. Asigurarea de sănătate se obţine prin încadrarea în una din cele trei categorii:
— angajat în câmpul muncii care achită lunar contribuţii la fondurile de asigurare medicală
obligatorie şi angajatorul prezintă informaţia Serviciului Fiscal de Stat;
— cetăţean asigurat de stat, în baza informaţiei prezentate către CNAM de instituţiile care ţin evidenţa acestor cetăţeni — Casa Naţională de Asigurări Sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, administraţia publică locală, instituţiile de învăţământ etc.;
— persoană care achită prima de asigurare în mod individual.

Grupurile-ţintă ale campaniei sunt populaţia generală şi lucrătorii medicali.

Pentru informarea populaţiei a fost produs un spot social video şi audio în limbile română şi rusă, care urmează a fi difuzat până pe 31 martie 2019 ca publicitate socială la posturile TV și radio. În același timp, pe ecranele din holurile instituţiilor medico-sanitare publice va fi rulată o variantă lungă a spotului, care conține informație despre modalitatea de obținere a statutului de persoană asigurată.

Campania de informare mai prevede desfăşurarea unui şir de întruniri de informare a grupurilor-ţintă, publicare de materiale în presa scrisă şi online, în social media.
Totodată, vor fi distribuite şi materiale informaţionale despre drepturile şi obligaţiile beneficiarilor în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, accesul la medicamente compensate, înregistrarea la medicul de familie şi schimbarea acestuia.

 


logo

Reduceri la achitarea primei AOAM  în sumă fixă pentru 2018                     

Până pe 31 martie 2018, persoanele care se asigură în mod individual beneficiază de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.

  • Reduceri de 75% din valoarea primei au proprietarii de teren agricol, care achită 1014
  • Reduceri de 50% au fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, deţinătorii de patentă, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, cetăţenii străini cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova, care achită 2028 de lei.

Notarii publici, executorii judecătoreşti, avocaţii şi mediatorii neangajaţi plătesc prima în mărime integrală.

Prima de asigurare poate fi achitată la orice oficiu poştal sau la reprezentanţele teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM): mun. Soroca, str. Alexandu cel Bun 19, bir.304.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AT Nord, tel. 0 230-  2- 63 -64; 0 230 2-64-18 sau la Info CNAM – 0 800 99999.


Săptămîna Europeană a Cancerului de Col Uterin

         În perioada 28 ianuarie – 03 februarie în R.Moldova va fi marcată Săptămîna Europeană de prevenire a Cancerului de col uterin.

         Vor fi organizate evenimente publice, scopul cărora este de a crește nivelul de informare și sensibilizare a femeilor, privind importanța măsurilor de prevenire și depistare precoce a Cancerului de col uterin.

        Deaceea noi venim cu un mesaj de susținere față de toate femeile, care luptă cu această maladie și care încearcă să o prevină.

        La nivel global, cancerul cervical se situează pe locul III ca frecvența între formele de cancer în rîndul femeilor cu o incidență anuală de peste 530.000 de cazuri noi și 275.000 de decese. Cele mai multe cazuri sînt înregistrate în țările cu venituri mici și medii. În Europa anual aproximativ 60.000 de femei dezvoltă cancer cervical și 30.000 de femei decedează din această cauză. În R.Moldova, în fiecare zi o femeie este diagnosticată cu Cancer de col uterin și decedează o femeie la două zile.

         Actualmente în R.Moldova cancerul cervical se plasează pe locul VI în structura maladiilor oncologice, însă rîmăne pe locul III între cancer la femei și pe locul I în structura cancerului aparatului reproductiv feminin.

         Acest tip de cancer afectează preponderent femeile tinere. Cele mai multe cazuri survin în perioada de vîrstă cuprinsă între 35-60 ani – perioadă a vieții, în care majoritatea femeilor sînt angajate în cîmpul muncii, îngrijesc de familii, astfel încît impactul social al bolii este mult mai mare, lipsind multe familii de mame. Mai mult de 60% din femeile diagnosticate cu cancer cervical sînt în ultimile stadii, atunci cînd tratamentul este mai puțin eficient.

           În raionul Florești în anul 2017 au fost diagnosticate cu cancer cervical – 8 femei, cu stadiu avansat – 5 femei, au decedat – 8 femei.

      Cancerul cervical este una din puținele forme de cancer, care corespund tuturor cerințelor pentru efectuarea Screeningului populației. Screeningul este un test, care se aplică unui număr mare de populație aparent sănătoase pentru a-i depista pe acei care pot avea probabil o afecțiune.

         Obiectivul Screeningului cervical este de a identifica leziunile precanceroase ce pot fi îndepărtate sau pentru a depista cancerul în stadii incipiente, astfel încît tratamentul să fie început mai devreme cu scopul de a reduce morbiditatea și mortalitatea.

         În R.Moldova este inițiat Screeningul cervical organizat în care medicul de familie recomandă testul Papanicolau femeilor de vîrsta între 25-61 ani și monitorizează tot procesul de prevenire a maladiei și o recheamă pe femeie la următorul examen profilactic peste 3 ani.

         Screeningul cervical este un serviciu de depistare precoce a patologiei precanceroase și a cancerului cervical oferit gratis pentru toată populația feminină cu vîrsta 25-61 ani.

         Cancerul cervical este cauzat de oarecare dintre 15 tipuri de virus papilom uman (HPV) cu risc sporit cancerogen. HPV este un virus frecvent întîlnit transmis pe cale sexuală și aproximativ 80% dintre adulți sînt infectați cu HPV la un moment dat din viața lor. Cele mai multe infecții se produc la tineri în primii cîțiva ani de activitate sexuală.  

          Aproximativ 90% din HPV sînt eliminate în mod natural de către sistemul imunitar fără unele probleme și doar infecțiile persistente cresc riscul de cancer cervical.

       Noile posibilități în profilactica cancerului cervical este vaccinarea cu vaccin important HPV. Vaccinul ajută sistemului imunitar să depisteze și să neutralizeze HPV în stadiu de contact și nu permite dezvoltarea cancerului cervical.

      În aproximativ 50 de țări, inclusiv R.Moldova, este folosit vaccinul ”Gardasil” care este efectiv împotriva a 4 tipuri de virus HPV.

         Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM pe 05 decembrie 2017 a lansat campania de vaccinare împotriva HPV pentru anii 2017-2018. În acest sens 15.000 de fetițe cu vîrsta de 10 ani din R.Moldova vor fi vaccinate benevol cu vaccinul ”Gardasil”.

         Adresați-Vă la medicul de familie și la medicul ginecolog pentru examinarea la Cancerul de col uterin!

Director

IMSP CMF Florești                                                              Svetlana RUSU

Medic ginecolog 

IMSP CMF Florești                                                                            Tatiana LAZĂR


Multstimaţi locuitori ai or. Floreşti!

      Cu prilejul Hramului oraşului Floreşti IMSP CMF FLoreşti  are deosebita plăcere de a Vă adresa cele mai calde felicitări, urări de sănătate şi bucurie tuturor locuitorilor oraşului şi oaspeţilor.

      Noi, Vă dorim succese în activitatea zilnică, perseverenţă şi performanţă pentru că împreună contribuim la progresul, prosperarea şi promovarea oraşului nostru.

      Această zi de sărbătoare să aducă lumină în casele voastre şi să fie plină de evenimente frumoase petrecute alături de cei dragi.

      Sperăm ca oraşul nostru să cunoască o dezvoltare dinamică, îndreptată spre atingerea unui nivel de trai a cetăţenilor mai prosper .

     Oraşul să devină cît mai pitoresc, mai modern şi mai aproape de valorile spre care tinde societatea ţării noastre.

                                                                            La Mulţi Ani Floreşti!

                                       Cu sincere urări de bine.

flor

Город любимый, город родной!
Ясное небо над головой,
Славен народным честным трудом,
Хлебом душистым, миром, добром.

 Здесь я родился, здесь я живу,
Улицей чистой гордо пройду.
Может, красивее есть города,
Но только ты в моем сердце всегда
!

Пусть наш город вырастает
С каждым годом, с каждым днем.
Пусть всегда в нём процветают
Каждый житель, каждый дом.

Пусть всё больше зеленеет,
Птицы пусть поют с утра.
И пусть каждого тут греют
Любовь, счастье, доброта.

LA  MULŢI  ANI  ORAŞUL  FLOREŞTI!


Stimată Doamna !

În tara noastra are loc o campanie de prevenire a cancerului de col uterin. Cancerul de col uterin prezintă marele avantaj de a putea fi prevenit. Ea este  o maladie care te poate afecta si pe tine? Nu trebuie sa fii una dintre ele!  

Cancerul de col este unul dintre cazurile “fericite”: inainte  de aparitia  unui cancer propriu-zis, la nivelul colului uterin pot fi depistate cu ușurința așa-numitele leziuni precanceroase. Leziunile precanceroase se depisteaza cu ajutorul testului citovaginal Babes-Papanicolau,  pe care orice femeie trebuie sa îl efectueze o data la 3 ani. În lista femeelor planificate pentru efectuarea testului Babes-Papanicolau, se înclud femei de vîrsta 25-61 de ani (25/ 28/ 31/ 34/ 37 /40/ 43/ 46/ 49/ 52/ 55/58/61 ani).

D-Voastră sunteți  invitată la Centrul Medicilor de Familie Florești pentru efectuarea testului Babes-Papanicolau.

 


Anunț

         În cadrul Zilei Europene a mișcării pentru sănătate și prevenirii obezității IMSP Centrul Medicilor de Familie Florești invită toți doritorii de a participa la o acțiune de promovare a mișcării ”Mersul pentru sănătate”.

     Vă așteptăm la data de 19 mai 2017, orele 17.00, în fața Centrului Medicilor de Familie Florești (str.Ștefan cel Mare 37).

Organizatorii

evenimentului