INFORMAȚIE UTILĂ

CONTRACT de acordare a asistentei medicale

CONTRACTde acordare a asistentei medicale


Lista medicamentelor compensate
din fondurile asigurlrii obligatorii de asistenta medicali

Medicamente compensate-1-9

Medicamente compensate-10-14

Medicamente compensate-15-18


DREPTURILE ȘI RESPONSABILITĂȚIILE PACIENȚILOR

Legea nr.263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacienţilor.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313060