INFORMAȚIE UTILĂ

Medicamente compensate din fondurile de asigurare medicala obligatorie

Anexa – 1

Anexa – 2

Anexa – 3

Anexa – 4

Anexa – 5

Anexa – 6

Anexa – 7

Anexa – 8

Anexa – 9

Anexa – 10

Anexa – 11

Anexa – 12

Anexa – 13

Anexa – 14

Anexa – 15

Anexa – 16

Anexa – 17

Anexa – 18

Anexa – 19

Anexa – 20

Anexa – 21

Anexa – 22

Anexa – 23

Anexa – 24

Anexa – 25

Anexa – 26

Anexa – 27

Anexa – 28


Planul  de  achizitie anul 2020


ACORD ADTTTONAL NR. r
la Contractul de acordare a asistenfei medicale


CONTRACT
de acordare a asistenfei medicale (de prestare a serviciilor medicale)


Lista medicamentelor compensate
din fondurile asigurlrii obligatorii de asistenta medicali

Ordin nr. 96-20- A din 24.01.19_1

Ordin nr. 96-20- A din 24.01.19_2

Ordin nr. 96-20- A din 24.01.19_3


DREPTURILE ȘI RESPONSABILITĂȚIILE PACIENȚILOR

Legea nr.263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacienţilor.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313060