RESURSE UMANE

În cadrul IMSP CMF Florești activează 207 colaboratori,inclusiv 31 medici și 94 asistente medicale,situația la 01.01.2020.

Personalul medical din IMSP CMF Florești posedă cunoștințe practice de nivel înalt,participă activ la activitățile de Educație Medicală Continuă în cadrul USMF «N.Testimițanu» și la diferite Congrese,Seminare și Conferințe medicale,organizate în Republica Moldova,inclusiv cu participare internațională,cu scopul perfecționării calității serviciilor medicale și implimentarea tehnologiilor moderne de diagnostic și tratament.

În plan profesional 100% de medici din IMSP CMF Florești dețin categorii de calificare pe diferite profiluri,conferițe de Comisia de atestare a Ministerului Sănătății,inclusiv: superioară – 85%, prima – 10%, a doua – 5%.   asistente medicale dețin categorii de calificare,inclusiv: superioară – 78,1%, întîia – 20,3%, a doua – 1,6%.