ARHITECTURA SERVICIULUI

IMSP CMF Floreşti acordă asistenţa medicală profilactică şi curativ-diagnostică populaţiei or. Florești și localitățile arondate (sat. Vărvăreuca, sat. Zarojeni, sat. G-Căinarului, sat. Putinești, sat. Ciripcău, sat. Gvozdova, sat. G- Camencii, sat. Bobuleşti, sat. Stîrceni, sat. Alexeevca, sat. Dumitreni, sat. Chirileuca, sat. Rădulenii Vechi și Rădulenii Noi) La IMSP CMF Floreşti pentru acordarea asistenţei medicale populaţiei sunt ataşate 8 OMF şi 5 OS.

IMSP CMF Floreşti este dislocată în 1 bloc, care  se află pe str. Ștefan cel Mare 37.

Edificiul IMSP CMF Floresti corespunde normelor de construcţii în vigoare, sunt efectuate din materiale moderne (blocuri de beton armat). Instalaţiile sanitare corespund normativelor de suprafeţe; apă rece şi canalizare – reţele centralizate, apă caldă, încălzirea – autonome.

Asistenţa medicală diagnostică este concentrată în: secţia laborator (inclusiv laboratorul clinic, biochimic, imunologic) si secția diagnostic specializat (diagnostic funcţional, ecoscopie şi endoscopie).

Pe lângă serviciile consultative şi diagnostice, în IMSP CMF Floresti funcţionează cabinetul de proceduri şi staţionarul de zi.

Dirijarea este efectuată de către Consiliul Administrativ, directorul instituţiei la care sunt nemijlocit subordonaţi vicedirectorul medical și șeful secției medicina de familie Florești.

 ORGANIGRAMA