ISTORICUL ASOCIAȚIEI

ISTORICUL  ASOCIAŢIEI

În raion, ca și în întreaga republică, în anii 1994-1996 au startat reformele în sistemul de sănătate, axate pe fortificarea Asistenței Medicale Primare cu implimentarea medicinei de familie. Foștii medici terapeuți și pediatri au fost instruiți prin specializarea primară ca medici de familie și au primit statutu l de medic de familie.

În raionul Floreşti trecerea la acordarea asistenței medicale prin intermediul medicului de familie a avut loc la 01.01.1998, în baza Policlinicii  de copii (instituită în anul 1987). În fruntea medicilor de familie pînă în anul 2003 s-a aflat d-na Amelia Grama.

În urma reformei administrativ- teritoriale din luna mai 2003, în baza ordinului MS al RM № 190 din 23.06.2003, Consiliul  Raional Florești a fondat în raion Centrul Medicilor de Familie Florești, condus de d-na Svetlana Rusu cu 14 Centre de Sănătate și 28 Oficii Medicilor de Familie.

2000 — Separarea Spitalului Raional Florești, cu fondarea Centrului Medicilor de Familie cu autonomie financiară și manageriala,

2003 – Reorganizarea sistemului de sănătate la nivel de raion și comasarea CMF Floreşti cu Spitalul Raional Florești (IMSP SR Floreşti).

2004 — Implementarea asigurărilor medicale obligatorii şi prestarea serviciilor medicale a populaţiei din sector în conformitate cu Programul unic de AOAM.

2007 — Acreditarea instituției de către CNEAS (certificat nr.0483).

01.01.2008 – Delimitarea juridică IMSP  CMF Florești , decizia Consiliului Raional Florești 05/01 din 18 decembrie 2007.

01.04 2010 — Delimitarea juridică  a Centrului de Sănătate Ghindești cu formarea CS autonom , decizia Consiliului Raional nr.02/12 din 25.03.2010 .

01.01.2011 — Delimitarea juridică a Centrului de Sănătate Marculești cu formarea CS autonom , decizia Consiliului Raional nr.06/04 din 28.09.2010.

01.01.2012  — Delimitarea juridică a Centrului de Sănătate Tîrgul Vertiujeni cu formarea CS autonom , decizia Consiliului Raional nr.03/04 din  13.05.2011.

24.05.2012  – Reacreditarea IMSP CMF Florești de către CNEAS ( certificat nr.1558).

01.01.2013  — Delimitarea juridică a Centrului de Sănătate Ciutulești cu formarea CS autonom, decizia Consiliului Raional nr.06/06 din 20.07.2012 .

01.07.2013  — Delimitarea juridică a Centrului de Sănătate Prodanești cu formarea CS autonom, decizia Consiliului Raional nr.04/06 din 16.04.2013.

01.07.2013  — Delimitarea juridică a Centrului de Sănătate Trifanești cu formarea CS autonom, decizia Consiliului Raional nr.04/07 din 16.04.2013.

01.04.2014  — Delimitarea juridică a Centrului de Sănătate Sănătăuca cu formarea CS autonom, decizia Consiliului Raional nr.03/03 din 13.05.2011.

01.04.2014  — Delimitarea juridică a Centrului de Sănătate Cuhureștii de Sus cu formarea CS autonom, decizia Consiliului Raional nr.12/05 din 30.12.2013.